CONTACT US

Prismei Edutives

Dev Ashish, 26 Hatkesh Society

5th Floor, NS Road, 5 JVPD Scheme

Vile Parle (West)

Mumbai-56


Hemangi Shah +91 98200 45964

Gauri Shankar +91 98200 27598

Rushina Shah +91 98202 86640

+91 99875 42993